Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao). d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền. đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ. e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
Các bài đăng gần đây

Về bồi thường bảo hiểm cháy , nổ theo thông tư 23/2018

Về bồi thường bảo hiểm cháy , nổ theo thông tư 23/2018:

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau: a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này. b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự. 2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt bu…

Những điểm loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Những điểm loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:
Theo nghị định 23/2018 của chính phủ quy định những rủi ro sẻ không được bảo hiểm bồi thường . 
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:
- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên. - Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra. - Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt. - Sét đánh trực tiếp vào tài sản …

Số tiền tối thiểu khi mua bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc?

Số tiền tối thiểu khi mua bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc?
Khi mua bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc nhân viên kinh doanh bảo hiểm thường gủi cho bạn một giấy yêu cầu bảo hiểm , trong đó yêu cầu bạn điền số tiền yêu cầu tham gia bảo hiểm .

Về đối tượng bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Về đối tượng bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc: 1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm). 2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Về nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Về nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:

Các cơ quan , tổ chức và cá nhân phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm . Nếu bạn không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì có thể bị phạt hành chính. (Xem thêm : Các doanh nghiệp phải mua bảo hiểm http://www.ptisaigon.com/2018/11/ve-oi-tuong-ap-dung-cua-nghi-inh-232018.html )

Về mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 23/2018

Về mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 23/2018 .
Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, được quy định  theo nghị định 23/2018 .Theo đó những ngành nghề khác nhau sẻ có mức phí khác nhau . Quý khách có thể xem bảng mức phí phía dưới đây:
Theo đó : Mức phí bảo hiểm áp dụng cho cơ sở là trường học sẻ được tính như sau.
Trường học A có tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm : 10 Tỷ đồng .
Mức phí bảo hiểm trường học A phải đóng là : 10 Tỷ * 0.05% = 5 Triệu đồng + 500.000 đồng (VAT)= 5.500.000 đồng . /1 Năm . 

Về đối tượng áp dụng của nghị định 23/2018 bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Về đối tượng áp dụng của nghị định 23/2018 bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc.

Nghị định 23/2018 quy định về bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc . Nghị định này áp dụng đối với cơ quan , tổ chức có nguy nghiểm về cháy nổ quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo nghị định số 79/2014/NĐ-CP Ngày 31 Tháng 7 Năm 2014.

VỀ BẢO HIỂM PTI

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (chiếm 22,67%) và Tổng công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 18,68%)
SẢN PHẨM DỊCH VỤPTI đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thực, có uy tín trên thị trườngPTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: bảo hiểm Xe cơ giới, bảo hiểm Con người, bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng Hải MẠNG LƯỚI DỊCH VỤPTI hiện có 47 công ty thành viên và mạng lưới phục vụ khách hàng tại 10.800 bưu điện, bưu cục trên toàn quốc.Thông qua của Bưu điện Việt Nam, PTI tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn nhất thị trường. CÁN BỘ NHÂN VIÊNHiện nay, PTI có gần 2.000 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại 47 công ty thành viênVới tỉ lệ 92,3% cán bộ nh…

BẢO HIỂM Ô TÔ DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN - PTI

Đối tượng bảo hiểmChủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại PTI. 
Phạm vi bảo hiểmPTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây: Đâm, va, lật, đổ. Hoả hoạn, cháy, nổ. Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, sụt lở. Vật thể từ bên ngoài xe tác động lên xe. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe. Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc. Ngoài ra PTI còn hỗ trợ những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm: Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm; Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất không vượt quá 20.000.000 đồng/vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản). Giám định tổn thất. Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của PTI (không bao gồm chi phí giám định tổn thất) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trích dẫn…

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ BẮT BUỘC

BẢO HIỂM Ô TÔ DOANH NGHIỆP BẮT BUỘCBảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe đối với bên thứ 3 và hành khách trên xe Đối tượng bảo hiểm:Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phạm vi bảo hiểmThiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra Mức trách nhiệm bảo hiểmMức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau: Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, …