BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô Tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô Tô:

Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe đối với bên thứ 3 và hành khách trên xe

Đối tượng bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô:

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc:

Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra

Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra

Mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô:

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. 

Cụ thể như sau:

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô Tô« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID