BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Về bồi thường bảo hiểm cháy , nổ theo thông tư 23/2018

Về bồi thường bảo hiểm cháy , nổ theo thông tư 23/2018:

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc.
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.
b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghtại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, n.
c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gn nht thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyn.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
Về bồi thường bảo hiểm cháy , nổ theo thông tư 23/2018
Về bồi thường bảo hiểm cháy , nổ theo thông tư 23/2018
Một số điểm lưu ý khi bạn làm hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:
Khi sãy ra sự cố cháy nổ cần làm hồ sơ bồi thường bảo hiểm điều đầu tiên bạn phải điện thoại thông báo Hotline với công ty bảo hiểm và điện thoại cho cơ quan PCCC thường là 114 .
Khi sảy ra tổn thất cơ quan PCCC sẻ để dập lửa và sau khi xong việc họ sẻ lập biên bản PCCC. 
Cty bảo hiểm sẻ đến giám định cùng doanh nghiệp để thông kê thiệt hại . Trường hợp mức độ thiệt hại giữa công ty bảo hiểm và doanh nghiệp không thống nhất mức độ thiệt hại . Thì cần phải thuê công ty giám định độc lập để giám định thiệt hại . 

« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID