BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gn nht thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyn.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ băt buộc
hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ băt buộc


Ở điểm C của hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc . Nếu Bạn không cung cấp được biên bản kiểm tra an toàn về PCCC cho công ty bảo hiểm thì sẻ như thế nào?
Bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé, công cty bảo hiểm vẫn sẻ phải bồi thường cho bạn .
Ví dụ: Số tiền bồi thường công ty bảo hiểm phải chi trả cho bạn , thì họ sẻ khấu trừ bạn 10% nhé.
Khi cần thêm thông tin quý khách có thể liên hệ nhân viên kinh doanh để được tư vấn .


« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID