BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Về đối tượng bảo hiểm cháy , nổ bắt buộcVề đối tượng bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:
1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:
a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Một số lưu ý khi bạn tiến hành mua bảo hiểm cháy , bắt buộc .
1.Lập danh sách tài sản tham gia bảo hiểm như ví dụ dưới đây.


Bạn phải lưu ý : Khi mua bảo hiểm bạn phải liệt kê tài sản cần mua bảo hiểm khi có sãy ra sự cố tổn thất cần mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm mới tính tiền bồi thường cho bạn.
Khi cần thêm thông tin vui lòng liên hệ lại .

« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID